“Beth bynnag ydy’r hanes ieithyddol personol, neu rhesymau personol dros beidio medru siarad y Gymraeg rŵan, y Gymraeg ydy hanfod y sir. Felly, yr iaith, mae rhai ohonom yn gallu siarad, yn gwbl berthnasol i bawb, ac yn perthyn i bawb. Ac mae hynna’n neges dy ni isio cael allan uchel ac y glir, ac un o ffyrdd gorau i wneud hynny, ydy trwy gynnal gŵyl fawr, yng nghanol y dre!”